Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Lärarrummet

Länkar

Ät S.M.A.R.T. mat

Testdeltagare

Kontakt

Skolwebbens startsida

FA21:s startsida

  Vett & Watt 2.0 för barn och ungdomar
Presentationsbild Vett & Watt
(Bild: Förbundet Agenda 21)
Projektet Vett & Watt för barn och ungdomar är nu inne i slutfasen. Projektet har genomförts med raketfart tillsammans med lärare och elever i Västmanland.

Vett & Watt 2.0 vänder sig till barn och ungdomar. Syftet är att skapa förståelse för energieffektivisering och förnybar energi samt att faktiskt minska energianvändningen.


Under våren genomfördes en förstudie där FA21 intervjuade pedagoger, miljösamordnare inom skola, leverantörer inom film, e-learning och teater.


En referensgrupp bildades med Linda Vestman från Västerås Stad, Annika Westerberg Vafab Miljö och Martin Nylander från Energikontor Mälardalen. Förbundets arbetsutskott har fungerat som styrgrupp, i utskottet ingår ordförande Kenneth Östberg från Landstinget, Måns Enander på Länsstyrelen och Lisa Fröberg från Svenska Kyrkan.


Vett & Watt för barn och ungdomar tog fart efter vårstämman i Västerås. Gycklargruppen Trix bjöd på föreställningen "En bit på väg" som blev utgångspunkten för Vett & Watt-shower.

Gycklarshower
Gycklargruppen Trix fick uppdraget att genomföra föreställningar om Vett & Watt. Erik Klinga har under hösten besökt högstadieskolor i Västmanlands kommuner. Föreställningarna har varit uppskattade av både elever och lärare. FA21 arbetar nu för att fler föreställningar genomförs. Det är också möjligt att köpa föreställningarna från Trix.Filmer på YouTube och Facebooksida
Företaget FKDV har producerat filmer om Vett & Watt. Fler filmer är på gång. FKDV har tagit fram filmerna tillsammans med förbundet och Gycklargruppen Trix har stått för skådespeleriet.


Titta på filmerna på Youtube. Gå in på Youtube och sök på Gröna Draken eller använd webbadressen nedan.
Det finns också en Facebooksida för Vett & Watt, se www.facebook.se/vettochwatt


Barnbok och Vett & Watt-familj
Företaget C-illustration arbetar med en e-barnbok om Vett & Watt. Barnboken riktar sig till barn i förskoleklass och lågstadiet. Den handlar om Minna och Max som tillsammans med den Gröna Draken jagar energitjuvar.


Tidningen Gröna Draken har gjort flera reportage om en familj som spar på energianvändning.


Projektets slutfas
Vett & Watt 2.0 går nu in i slutfasen av projektet. Under december och första kvartalet 2015 kommer FA21 satsa på att sprida information om Vett & Watt för barn och ungdomar. Ingen lärare i Västmanland och Heby ska undgå att få information om Vett & Watt!


Ni som är intresserade av att få en helhetsbild av Vett & Watt för barn och ungdomar kan ladda ner foldern nedan. Foldern kommer att uppdateras vartefter ny information tillkommer och finnas tillgänglig på denna sida, www.vettochwatt.se och Facebook.


Vett & Watt på Facebook

Folder om Vett & Watt för barn och ungdomar. Bra för lärare, pedagoger och föreningar.

Eric Söderberg
2015-02-05

 Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna