Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

 

Kommunalrådet Carola Gunnarsson presenterar Sala kommun.  

Vårstämma 2008 - Sala-Heby Energi, Sala

Förbundets vårstämma gick av stapeln den 24 april i Sala. Sala-Heby Energi stod som värd och solen fullkomligt strålade in i salen. Dagens stora tema var biogasdistribution.

Morgonen inleddes med att ombuden minglade runt och diskuterade en mängd ämnen rörande kommunikation, resurseffektivitet, utbildning, medlemsvård och rekrytering. Ledamöter av styrelsen sammanställde sedan detta inför övriga deltagare.

Ett växande men balanserat år
Förbundets ordförande Kenneth Mårtensson hälsade alla hjärtligt välkomna och berättade om Sala-Heby Energi och deras verksamhet. Sedan fick Carola Gunnarsson chans att berätta om Sala kommun och därefter vidtog själva stämman med val och bokslut och ansvarsfrihet för styrelsen.

Nya former av medlemskap
Ordföranden för Förbundet, Kenneth Mårtensson, lyfte fram att förbundet trots ökade kostnader även höjt intäkterna och att utökningen av medlemskap är en satsning i att få FA21 att växa. Från och med i höstas kan även privatmedlemmar bli stödmedlemmar för 150 kr/år och enskilda församlingar kan bli stödförsamling. Stödmedlemskap gick att köpa under lunchen. Innan lunch presenterade Andreas Porswald nya LED-lampor som är ännu effektivare än lågenergilampor.

Biogasdistribution
Efter lunchen vidtog seminarierna. Det största handlade om biogasdistribution och tre föreläsare var inbjudna; Anders Mathiasson från Svenska Gasföreningen, Beatrice Torgnyson från Energikontoret i Mälardalen och Nina Schröder från AGA Gas AB.
Se deras presentationer, genom att klicka på länkärna nedan:
Nina Schröder, AGA Gas
Anders Mathiasson, Svenska Gasföreningen
Beatrice Torgnyson, Energikontoret Mälardalen


Energieffektivitet & konflikthantering
Erik Dahlqvist presenterade i ett av seminarierna två nystartade projekt: Energieffektivitet till 1000, för företag och energieffektivitet för bostäder. Sara Wallentin genomförde en work-shop om konflikthantering.

Sara Wallentin
2008-05-01

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan