Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

 


Höststämma 2007 - VafabMiljö, Västerås

Förbundet Agenda 21:s höststämma den 25 oktober var en dag med mycket inspiration i arbetet för ett hållbart samhälle. Värd för stämman var VafabMiljö AB, vars VD Eva Myrin började med att berätta om målet att bli en omsättningsstation för resurser - att få in sorterat avfall och få ut det som resurser i samhället igen.

Viktiga beslut fattades
Stämman fattade också en rad viktiga beslut inför förbundets framtid, i form av budget och arbetsprogram för 2008. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram en plan för de nya målområdena resurseffektivitet och certifiering av små företag/organisationer. Målområdena Fossilfritt Västmanland 2015 och Rena Västmanland ska vi fortsätta jobba med. En viktig uppgift under 2008 blir också att rekrytera fler medlemmar till förbundet.

Lastbilsbranschen har miljöambitioner
Eddie Hansson VD för en av förbundets medlemmar - LBC i Västerås, tog död på myten om lastbilsbranschen som ointresserade av miljöfrågor. Han ville få bort fokus från lastbilarna till transporter och såg sitt företag som en del av lösningen, inte problemet. Med nya bränslen, sparsam körning och bättre planeringsverktyg för att minimera tomkörningen, hade hans företag stora förhoppningar att kunna vara med och bidra till en hållbar utveckling.

Biogas hos Växtkraft
Efter lunch lämnade de närmare 40 stämmodeltagarna Återvinnarhuset på Gryta avfallsstation, för att bege sig ut och titta på biogas anläggningen. Ett spännande studiebesök som även det gav inspiration och nya idéer för länets fortsatta hållbarhetsarbete.

Anna Kejler
2007-11-07

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan