Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

  Vårstämman 2015
Vårstämman 2015
(Bild: Västmanlands Kommuner och Landsting)
Vårstämman 2015 genomfördes i Folkets hus i Köping. Inför stämman höll Länsstyrelsen med Måns Enander en övning om klimatanpassning.

Måns arbetar med klimatanpassning och höll i en övning där deltagarna fick experimentera med bärbara datorer. De fick bl.a. se vilka hus som riskerar att översvämmas. Det har även presenterats en artikel om övningen på fa21.se, se arkivet.

Stämmoprotokoll
Se bifogat protokoll från vårstämman.

Protokoll Vårstämman 2015

Eric Söderberg
2015-06-15

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan