Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

 

Olle Thorell lämnade vid vårstämman över en Fairtrade-märkt fotboll till landshövding Ingemar Skogö. - En symbolisk passning att ta med oss i lagbygget för att göra Västmanland till ett klimartsmartare län, sade Olle Thorell. 

(Foto: Kjell Gustavsson)

En passning för klimatet

Förbundet Agenda 21 genomförde den 29 april sin vårstämma på Västerås slott med Länsstyrelsen och landshövding Ingemar Skogö som värd. På stämman deltog ett hundratal ombud och åhörare från förbundets medlemsorganisationer. Bland annat fattades beslut om ett stort och långsiktigt projekt som ska göra Västmanland till ett föredöme inom energi- och klimatområdet. En av de medverkande var författaren och debattören Anders Wijkman som talade på temat Den stora förnekelsen. Som avslutning på dagen fick landshövdingen ta emot en passning av Förbundet Agenda 21:s ordförande Olle Thorell, i form av en Fairtrade-märkt fotboll.

Intresset för årets vårstämma var mycket stort. Omkring 100 delegater och åhörare från över 50 av Förbundet Agenda 21:s 80 medlemsorga-
nisationer kom till slottet. Samtliga kommuner i Västmanlands län, liksom Heby kommun, var representerade på stämman. Övriga deltagare representerade kommunala bolag, privata företag, myndigheter och ideella föreningar.
  Värd för årets vårstämma var Länsstyrelsen och landshövding Ingemar Skogö. Landshövdingen medverkade under hela stämman och var ordförande under stämmoförhandlingarna.

Energi- och klimatprojekt
Till vårstämman hade styrelsen i Förbundet Agenda 21 lagt ett förslag om ett långsiktigt folkbildningsprojekt kring energi- och klimatfrågor. Något som är tänkt att engagera en mycket stor del av medlemsorganisa-
tionerna, nå väldigt många västmanlänningar och ge eko runt om i landet. Stämman ställde sig enhälligt bakom förslaget och gav styrelsen i uppdrag att till höststämman i oktober återkomma med förslag på mål, verksamhet och finansiering.


Val av styrelse
Stämmoombuden valde också styrelse för det kommande verksam-
hetsåret. En stor del av ledamöterna i den nuvarande styrelsen omvaldes till en ny mandatperiod. Bland annat riksdagsman Olle Thorell som valdes till ordförande på två år.
  Som nya styrelseledamöter valdes Lisa Fröberg (Västerås stift), Monica Stolpe-Nordin (Studieförbundet Vuxenskolan), Per Johansson (Västerås stad) och Erik Åberg (ordförande i Sala-Heby Energi).


Stora planer och små steg
Stora planer och små steg - vad motiverar till levnadsvaneförändringar och vad gör vi redan? En av programpunkterna under vårstämman var
också en föreläsning och workshop med Urban Norling, CLUES (center för lösningsfokuserad utveckling), Karlstad, samt Sussan Öster, Kompetenscenter för hälsa, Landstinget Västmanland. Under detta arbetspass fick stämmodeltagarna bland annat att vara med och ta fram idéer och förslag till det kommande energi- och klimatprojektet.


Mat från bygden
Vårstämman avslutades med en lunch som bestod av en tunnbrödsbuffé med grönsaker och rätter som till största delen var lokalproducerad. Bland annat grönsaker från Hebo trädgård, ost från Sörfennsta lantbruk i Kungsör och rökt aborre från Ängsö fisk.
  Maten serverades av företaget Hemkört.


Kjell Gustavsson
2011-05-22

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan