Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Aktiviteter
Debatt
Notiser

  Svett & Watt
Projektet Vett & Watt Idrott kommuniceras nu som "Svett & Watt". Ett antal aktiviteter har genomförts.

Svett & Watt vänder sig till människor inom idrottsrörelsen. Projektet innehåller flera delar med energisparåtgärder för idrottsfastigheter och informationskampanjer särskilt riktat till barn och information för föräldrar, tränare m.fl.

Mer information
Gå in på www.facebook.se/svettochwatt, www.instagram.com/svettochwatt eller www.vettochwatt.se - fliken Svett & Watt, för mer information.

Tävling
Tävla i energibesparing på Instagram. Fota, filma och skriv om hur du och dina vänner sparar på energi. Hitta på en hejarramsa om energi, filma när ni cyklar till träningen eller t.ex. när ni kikar på värmelösningar. Mejla materail till vettochwatt@fa21.se eller #svettochwatt på Instagram. Ring/sms:a 070-457 68 22 om du behöver hjälp.

Eric Söderberg
2016-12-16

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan