Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

 

Miljonbidrag från Energimyndigheten

Statens energimyndighet har beviljat Förbundet Agenda 21 närmare en miljon kronor för att genomföra folkbildningsprojektet Vett & Watt i Västmanlands län och Heby kommun.

Genom projektet ska tusentals människor lära sig mer om energi och få hjälp att genom enkla åtgärder i vardagen sänka sin energiförbrukning.
  – Pengarna från Energimyndigheten är viktiga för att vi ska kunna genomföra projektet, säger Förbundet Agenda 21:s ordförande Olle Thorell. Men bidraget är också ett kvitto på att projektet uppfattas som angeläget.
  Förutom Energimyndigheten har även länsstyrelsen, landstinget, kommuner och energibolag samt andra medlemsorganisationer i Förbundet Agenda 21 bidragit till finansieringen av Vett & Watt.

Mer information
Zandra Camber, projektledare Vett & Watt, 070-239 66 53
Eric Söderberg, förbundssekreterare, 070-247 66 13


Kjell Gustavsson
2012-11-23

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här