Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

  Bombardier ny medlem i förbundet
Bombardier har beslutat att bli medlemmar i Förbundet Agenda 21. De kommer också att vara värdar för förbundets höststämma den 26 oktober. Marknadschef Christian Schmidt berättar om varför företaget har valt att engagera sig i det regionala nätverket
Förbundet Agenda 21.

Varför är Bombardier med-
lemmar i Förbundet Agenda 21?

– Vi vill vara delaktiga i ett nätverk som verkar för ökad miljömedvetenhet och där vi kan påverka lokalt. Vi jobbar ambitiöst för miljön globalt, det känns naturligt att engagera sig i ett lokalt nätverk som
Förbundet Agenda 21.

Vad gör Bombardier Transportation?
– Vårt företag tillverkar produkter till transportsystem som är långsiktigt hållbart. Vi vill öka konkurrenskraften för tåg och järnväg och få över både gods och människor till tåg. Tillgängligheten och attraktiviteten för tåg behöver öka. De fordon som vi tillverkar har lägsta möjliga miljöpåverkan. I våra miljödeklarationer redovisas miljöpåverkan hela vägen, från malm till skrotningen av tågen efter 30 års användande. Vi tar miljöaspekten på allvar, i Västerås har vi vår globala avdelning för miljödesign.

Varför är ni värdar för Förbundet Agenda 21:s höststämma?
– Jag hoppas vi kan lära oss av andra, bidra till gemensamma resultat lokalt och föra ut vårt budskap. Och få många att se vilken potential tåget har och hur miljövänligt det är.

Marita Gustavsson
2012-11-01

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här