Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

 

Vårstämman beslutade om energi- och klimatprojekt

Förbundet Agenda 21:s vårstämma hölls i fullmäktigesalen i Västerås stadshus den 27 april med Västerås stad som värd. Ett stort antal medlemsorganisationer var med på stämman och fattade viktiga beslut om förbundets satsning på ett stort energi- och klimatprojekt.

Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande i Västerås hälsade medlemmarna välkomna till Stadshuset. Hon lämnade över ordet till Pelle Johansson, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Västerås stad som berättade om kommunens arbete med hållbarhetsfrågor.
  Därefter följde ett seminarieprogram där Bodil Dürebrandt berättade om erfarenheter av ett livsstilsprojekt i Gävle. Kenneth Mårtensson presenterade Heby 2030, en energi- och klimatstrategi där målsättningen är att Heby ska bli nettoproducent av förnybar energi till 2030. Zandra Camber och Eric Söderberg presenterade slutligen resultatet av pilotprojektet Vett & Watt.

Som avslutning på vårstämman låg själva stämmoför-handlingarna där Ulla Persson höll i ordförandeklubban. Stämmanbeslutade att starta ett stort femårigt energi- och klimatprojekt, som förberetts genom en omfattande förstudie.
  Det övergripande syftet med projektet är att bidra till minskad klimatpåverkan. Genom en omfattande folkbildningsinsats ska människor stimuleras till attityd- och beteendeförändringar som leder till att vi tar vara på resurserna bättre.

Marita Gustavsson
2012-05-27

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här