Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

  På turné bland medlemmarna
Eric Söderberg.
Nu slutspurtar Förbundet Agenda 21 med förstudien om energi- och klimatprojektet. Vid förbundets vårstämma i april ska studien presenteras och viktiga beslut fattas.

Eric Söderberg arbetar under våren som processledare för Förbundet Agenda 21. Uppdraget, som är på halvtid, innebär att han förstärker förbundet i den avslutande etappen av förstudien om energi- och klimatprojektet.

Fram till vårstämman den 27 april ska projektplanen konkretiseras och utvecklas. En viktig del i detta är att ge förbundets cirka 80 medlemsorganisationer möjlighet att påverka.
– Vi ska ta reda på hur medlemsorganisationerna ser på projektet, om de är intresserade av att avsätta tid och resurser i gemensamma projekt. Och samtidigt sprida information om projektet förstås, säger Eric Söderberg.  


Just nu är hans dagar fyllda av kontakt med medlemsorganisationerna. Han ringer runt och bokar tid och träffar sedan kontaktpersoner.
– Det går väldigt bra att få kontakt med medlemmarna, säger han.
Hittills har det mest blivit möten med kommuner, förklarar Eric Söderberg. Men han räknar med att även hinna med många andra medlemsorganisationer.
Han följer också pilotprojektet Vett & Watt, lyssnar på hur medlemmarna ser på detta och andra projektförslag.
– Förutom Vett & Watt finns idéer om en solvecka i länet. Tanken är att solenergi ska visas upp och diskuteras.


En annan idé som många är intresserade av är en tankesmedja med inriktning på klimat och energi.
– Det skulle kunna vara ett viktigt forum för nätverk och erfarenhetsutbyte. Forskare kan bjudas in till seminarier, och det kan vara olika debatter.


Eric Söderberg frågar dessutom medlemsorganisationerna om vilka aktiviteter de själva är intresserade av att starta i egen regi eller i samverkan med andra. Det kan handla om allt från demofamiljer till avfallsfrågor, mat och prylbytardagar.
De synpunkter som Eric Söderberg samlar in ska sammanställas och presenteras på Förbundet Agenda 21:s vårstämma den 27 april.


Marita Gustavsson
2012-03-25

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här